FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 • GENERAL
 • LOAN
 • PAYMENT
 • DAMAYAN
 • KAYA
 • SKYLAB

Ang San Jose Koop ay isang kilusang pampamayanan para sa tulong pinansyal na pagmamay-ari, pinangungunahan at tinatangkilik ng mga kasapi nito. Ito ay binubuo ng mga taong may iisang layunin: upang magkaroon ng mas dekalidad na buhay sa pamamagitan ng pag-iimpok ng magkakasama at pagpapahiram ng pondo sa mga kasapi na may mababang tubo nang makatulong sa pag-unlad ng kanilang mga negosyo o anumang mapagkukunan ng kanilang kita at upang mabago ang kanilang panlipunang kamalayan.

Ang Kooperatiba ay pagmamay-ari ng mga kasapi nito. Kung saan, sila ang pinakamakapangyarihan tuwing may Pangkalahatang Pagpupulong.

KATANGIAN SA PAGSAPI

 • 18 taong gulang pataas
 • Filipino Citizen
 • Naninirahan/Nangungupahan sa nasasakupan ng Luzon;
 • Empleyado ng Pamahalaan o may Bahay- Kalakal sa nasasakupan ng pamamahala ng Luzon

KINAKAILANGAN SA PAGSAPI

 • Dumalo sa PMES (Pre-Membership Education Seminar)
 • 2 ID Pictures
 • Kopya ng 2 valid ID
 • Fees:
  • Php 7,950 – Regular Membership
  • Php 1,950 – Minimum Membership

 • Damayan/Damay-Impok Program (Life Insurance Benefit)
 • Discounts from San Jose Koop Business Partners
 • Damay-Impok Advances
 • Business Signage Program
 • Free Check-Up at San Jose Koop Clinic
 • Group Insurance
 • Allowance for Members entitled to vote during General Assembly
 • Funeral Wreath for Deceased Member
 • Discounted Laboratory Tests
 • Medical Mission
 • Dental Awareness Program
 • Scholarship Program for Member’s Children
 • Free Livelihood Training / Seminar

1. Visit www.sanjosekoop.com para sa online membership application.

2. Sagutan ang mga hininging detalye.

3. I-upload ang mga sumusunod:

 • Picture ng inyong Valid ID
 • Picture ng pirma sa bond paper gamit ang Marker
 • 1x1 or 2x2 ID picture
 • Selfie kasama ang Valid ID

4. I-submit ang application at i-check ang email para sa payment instructions

5. Magbayad ng membership fee thru online at i-send ang proof of payment sa aming email.

6. Hintayin lamang ang email na maari nang makuha ang dokumento at magsadya lamang sa opisina na inyong napili upang i-claim ang inyong passbooks at ID

Ang amount ng loan ay depende sa source of income ng member at assessment ng ating Credit Investigators.

Ang Christmas Loan ay para sa mga MIGS (Member in Good Standing) na isang taon nang kasapi at may existing na loan.

Maaari nang mag loan kaagad ang isang bagong kasapi, ngunit ito ay depende sa uri ng loan na nais applyan.

Ang bahagi ng kapital ay kumikita ng 8% hanggang 12% kada taon at ang pinakamalaking halaga na maaaring ideposito dito ay katumbas ng 10% ng kabuuang halaga ng pag-aari ng San Jose Koop.

 • Para sa mga MIGS, isang araw kung kumpleto ang mga lagda ng kasapi at mga co-maker
 • Para sa mga kasaping unang beses pa lamang manghihiram, isa (1) hanggang dalawang (2) linggo kasama ang CI at pagkukumpleto ng mga kinakailangang dokumento

Loan Products na maaaring i-apply online:

 • Loan Application for First-Time Borrowers
  a. Fully Secured Loan
  b. Loyalty Loan
  c. Christmas Loan
 • Loan Renewal
  a. Fully Secured Loan
  b. Loyalty Loan
  c. Christmas Loan
  d. Regular Loans
 • Loan Restructure (newly launched)
  a. All loan types EXCEPT privilege loans (Loyalty, Christmas, and Back-to-School), collateralized loans, and COMBLA).
  b. No cash out.

1. Go to GCash MAIN MENU and select "BILLS"

2. Select "LOANS" and choose "SAN JOSE KOOP"

3. Fill out KOOP ACCT. NO., NAME + TRANSACTION CODE, AMOUNT, and EMAIL ADDRESS

4. Click NEXT, check the details and then CONFIRM (No need to send for proof of payment)

To view Payment Procedures click HERE

Makakatanggap po kayo ng acknowledgement SMS sa loob ng 2-3 business days (after GCash transaction) mula sa San Jose Koop na ang inyong deposit o payment ay posted na sa iyong account.

Ang ibinabawas sa Damay Impok Fund ng bawat kasapi ay depende sa tagal ng pagiging miyembro ng namayapang kasapi sa damayan.

Ang inaasahang dalas ng paghuhulog sa Damay-Impok Savings ay kada dalawang buwan. Ang mga halaga na ikinakaltas sa Damay-Impok Savings ay napupunta sa pinagsama-samang mga pondo na inilalaan bilang suportang-pinansyal o abuloy sa mga naiwang benepisyaryo ng mga pumanaw na kasapi.

Meron pa ring makukuhang benepisyo kung ang namayapang kasapi ay wala pang isang taon sa pagiging miyembro sa Damayan.

Ang maximum benefit na nakukuha sa Damayan ay hindi hihigit sa P300,000.00 kung ang namayapang miyembro ay may 10 taon pataas nang kasapi sa damayan.

Alamin lamang ang account number ng KAYA ATM at mag fill-out ng deposit slip. Maari pong mag transact sa kahit saang tanggapan ng San Jose Koop.

Maaring mag withdraw gamit ang KAYA ATM sa kahit saang Bancnet affliated machine. Maari ring itong magsilbing Debit Card at gamiting pambayad sa mga Grocery at Department Stores.

P100.00 po lamang ang maintaining balance ng KAYA Savings, ngunit upang magkaroon ng interest, kinakailangan na mayroong P1,000.00 na balanse ang KAYA ATM Card.

Hanggang P100,000.00 ang maximum na maaring i-deposito sa KAYA ATM Card.

Mga batang may edad na 6 - 17 taong gulang ay maaring maging miyembro ng SKYLAB.

Option 1: Magpunta lang po kayo sa pinakamalapit na San Jose Koop office sa inyong tahanan at gawin ang mga sumusunod:

                      1.) Magfill out ng SkyLab Coop membership form
                      2.) Submit the requirements:
                      - photocopy of birth certificate
                      - photocopy of latest school ID or 1pc. (1x1) or (2x2) ID picture
                      3.) Pay P300 (P100 for share capital, P100 for membership fee, and P100 for KYSE Insurance) to the teller

Option 2: Maaari ring magpa-member online: www.sanjosekoop.com

FAQS

 • GENERAL
 • LOAN
 • PAYMENT
 • DAMAYAN
 • KAYA
 • SKYLAB

Ang San Jose Koop ay isang kilusang pampamayanan para sa tulong pinansyal na pagmamay-ari, pinangungunahan at tinatangkilik ng mga kasapi nito. Ito ay binubuo ng mga taong may iisang layunin: upang magkaroon ng mas dekalidad na buhay sa pamamagitan ng pag-iimpok ng magkakasama at pagpapahiram ng pondo sa mga kasapi na may mababang tubo nang makatulong sa pag-unlad ng kanilang mga negosyo o anumang mapagkukunan ng kanilang kita at upang mabago ang kanilang panlipunang kamalayan.

Ang Kooperatiba ay pagmamay-ari ng mga kasapi nito. Kung saan, sila ang pinakamakapangyarihan tuwing may Pangkalahatang Pagpupulong.

KATANGIAN SA PAGSAPI

 • 18 taong gulang pataas
 • Filipino Citizen
 • Naninirahan/Nangungupahan sa nasasakupan ng Luzon;
 • Empleyado ng Pamahalaan o may Bahay- Kalakal sa nasasakupan ng pamamahala ng Luzon

KINAKAILANGAN SA PAGSAPI

 • Dumalo sa PMES (Pre-Membership Education Seminar)
 • 2 ID Pictures
 • Kopya ng 2 valid ID
 • Fees:
  • Php 7,950 – Regular Membership
  • Php 1,950 – Minimum Membership

 • Damayan/Damay-Impok Program (Life Insurance Benefit)
 • Discounts from San Jose Koop Business Partners
 • Damay-Impok Advances
 • Business Signage Program
 • Free Check-Up at San Jose Koop Clinic
 • Group Insurance
 • Allowance for Members entitled to vote during General Assembly
 • Funeral Wreath for Deceased Member
 • Discounted Laboratory Tests
 • Medical Mission
 • Dental Awareness Program
 • Scholarship Program for Member’s Children
 • Free Livelihood Training / Seminar

1. Visit www.sanjosekoop.com para sa online membership application.

2. Sagutan ang mga hininging detalye.

3. I-upload ang mga sumusunod:

 • Picture ng inyong Valid ID
 • Picture ng pirma sa bond paper gamit ang Marker
 • 1x1 or 2x2 ID picture
 • Selfie kasama ang Valid ID

4. I-submit ang application at i-check ang email para sa payment instructions

5. Magbayad ng membership fee thru online at i-send ang proof of payment sa aming email.

6. Hintayin lamang ang email na maari nang makuha ang dokumento at magsadya lamang sa opisina na inyong napili upang i-claim ang inyong passbooks at ID

Ang amount ng loan ay depende sa source of income ng member at assessment ng ating Credit Investigators.

Ang Christmas Loan ay para sa mga MIGS (Member in Good Standing) na isang taon nang kasapi at may existing na loan.

Maaari nang mag loan kaagad ang isang bagong kasapi, ngunit ito ay depende sa uri ng loan na nais applyan.

Ang bahagi ng kapital ay kumikita ng 8% hanggang 12% kada taon at ang pinakamalaking halaga na maaaring ideposito dito ay katumbas ng 10% ng kabuuang halaga ng pag-aari ng San Jose Koop.

 • Para sa mga MIGS, isang araw kung kumpleto ang mga lagda ng kasapi at mga co-maker
 • Para sa mga kasaping unang beses pa lamang manghihiram, isa (1) hanggang dalawang (2) linggo kasama ang CI at pagkukumpleto ng mga kinakailangang dokumento

Loan Products na maaaring i-apply online:

 • Loan Application for First-Time Borrowers
  a. Fully Secured Loan
  b. Loyalty Loan
  c. Christmas Loan
 • Loan Renewal
  a. Fully Secured Loan
  b. Loyalty Loan
  c. Christmas Loan
  d. Regular Loans
 • Loan Restructure (newly launched)
  a. All loan types EXCEPT privilege loans (Loyalty, Christmas, and Back-to-School), collateralized loans, and COMBLA).
  b. No cash out.

1. Go to GCash MAIN MENU and select "BILLS"

2. Select "LOANS" and choose "SAN JOSE KOOP"

3. Fill out KOOP ACCT. NO., NAME + TRANSACTION CODE, AMOUNT, and EMAIL ADDRESS

4. Click NEXT, check the details and then CONFIRM (No need to send for proof of payment)

To view Payment Procedures click HERE

Makakatanggap po kayo ng acknowledgement SMS sa loob ng 2-3 business days (after GCash transaction) mula sa San Jose Koop na ang inyong deposit o payment ay posted na sa iyong account.

Ang ibinabawas sa Damay Impok Fund ng bawat kasapi ay depende sa tagal ng pagiging miyembro ng namayapang kasapi sa damayan.

Ang inaasahang dalas ng paghuhulog sa Damay-Impok Savings ay kada dalawang buwan. Ang mga halaga na ikinakaltas sa Damay-Impok Savings ay napupunta sa pinagsama-samang mga pondo na inilalaan bilang suportang-pinansyal o abuloy sa mga naiwang benepisyaryo ng mga pumanaw na kasapi.

Meron pa ring makukuhang benepisyo kung ang namayapang kasapi ay wala pang isang taon sa pagiging miyembro sa Damayan.

Ang maximum benefit na nakukuha sa Damayan ay hindi hihigit sa P300,000.00 kung ang namayapang miyembro ay may 10 taon pataas nang kasapi sa damayan.

Alamin lamang ang account number ng KAYA ATM at mag fill-out ng deposit slip. Maari pong mag transact sa kahit saang tanggapan ng San Jose Koop.

Maaring mag withdraw gamit ang KAYA ATM sa kahit saang Bancnet affliated machine. Maari ring itong magsilbing Debit Card at gamiting pambayad sa mga Grocery at Department Stores.

P100.00 po lamang ang maintaining balance ng KAYA Savings, ngunit upang magkaroon ng interest, kinakailangan na mayroong P1,000.00 na balanse ang KAYA ATM Card.

Hanggang P100,000.00 ang maximum na maaring i-deposito sa KAYA ATM Card.

Mga batang may edad na 6 - 17 taong gulang ay maaring maging miyembro ng SKYLAB.

Option 1: Magpunta lang po kayo sa pinakamalapit na San Jose Koop office sa inyong tahanan at gawin ang mga sumusunod:

                      1.) Magfill out ng SkyLab Coop membership form
                      2.) Submit the requirements:
                      - photocopy of birth certificate
                      - photocopy of latest school ID or 1pc. (1x1) or (2x2) ID picture
                      3.) Pay P300 (P100 for share capital, P100 for membership fee, and P100 for KYSE Insurance) to the teller

Option 2: Maaari ring magpa-member online: www.sanjosekoop.com

Copyright 2022 - San Jose Koop

Copyright 2022 - San Jose Koop