SAVINGS PRODUCTS

Damay-Impok Savings​

Damay-Impok Savings

Upang ipagkaloob ng San Jose Koop ang tulong pinansyal at benepisyo sa mga benepisyaryo ng mga namayapang myembro sa pamamagitan ng kontribusyon ng bawat kasapi ng Abuluyan Program ng Kooperatiba.

Required Initial Deposit

Php 2,000.00

Required Daily Balance to Earn Interest

Php 2,000.00

Interest Rate (Per Annum)

Php 2,000 to 20,000.00 – 2%

Get in touch with us

For inquiries, you may contact us at (044) 815-21-66 or visit your nearest
San Jose Koop office.

© 2023 San Jose Koop. All rights reserved.

© 2023 All rights reserved.