MEMBERSHIP

Regular Membership

 • Share Capital – ₱ 5,000.00
 • Damay-Impok – ₱ 2,000.00
 • Membership Fee – ₱ 100.00
 • Seminar Fee – ₱ 50.00
 • Koop ID – ₱ 80.00
 • Regular Savings – ₱ 500.00

TOTAL: ₱ 7,730.00

Initial Membership

 • Share Capital – ₱ 1,000.00
 • Membership Fee – ₱ 100.00
 • Seminar Fee – ₱ 50.00
 • Koop ID – ₱ 80.00
 • Regular Savings – ₱ 500.00

TOTAL: ₱ 1,730.00

KATANGIAN NG SASAPI

 • 18 Taong gulang pataas;
 • Filipino Citizen;
 • Naninirahan/Nangungupahan sa nasasakupan ng Luzon;
 • Empleyado ng Pamahalaan o may negosyo sa nasasakupan ng pamamahala ng Luzon.

Requirements

 • 2 pcs Picture
 • 2 Photocopy of Valid ID’s

Get in touch with us

For inquiries, you may contact us at (044) 815-21-66 or visit your nearest
San Jose Koop office.

© 2023 San Jose Koop. All rights reserved.

© 2023 All rights reserved.