FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Ang San Jose Koop ay isang kilusang pampamayanan para sa tulong pinansyal na pagmamay-ari, pinangungunahan at tinatangkilik ng mga kasapi nito. Ito ay binubuo ng mga taong may iisang layunin: upang magkaroon ng mas dekalidad na buhay sa pamamagitan ng pag-iimpok ng magkakasama at pagpapahiram ng pondo sa mga kasapi na may mababang tubo nang makatulong sa pag-unlad ng kanilang mga negosyo o anumang mapagkukunan ng kanilang kita at upang mabago ang kanilang panlipunang kamalayan.

Ang nag mamay-ari at nagpapatakbo ng kooperatiba ay ang mga miyembro ng koop.

KATANGIAN SA PAGSAPI

 • 18 Taong gulang pataas;
 • Filipino Citizen;
 • Naninirahan/Nangungupahan sa nasasakupan ng Luzon;
 • Empleyado ng Pamahalaan o may negosyo sa nasasakupan ng pamamahala ng Luzon.

KINAKAILANGAN SA PAGSAPI

 • 2 pcs Picture
 • 2 Photocopy of Valid ID’s

Dumalo sa General Assembly na ginaganap tuwing Marso. Dapat ay may loan at binabayarang loan ngayong taon at panatilihing updated ang pagbabayad. 

 1. Visit www.sanjosekoop.com para sa online membership application.
 2. Sagutan ang mga hininging detalye.
 3. I-upload ang mga sumusunod:
  • Picture ng inyong Valid ID
  • Picture ng pirma sa bond paper gamit ang Marker
  • 1×1 or 2×2 ID picture
  • Selfie kasama ang Valid ID
 4. I-submit ang application at i-check ang email para sa payment instructions
 5. Magbayad ng membership fee thru online at i-send ang proof of payment sa aming email
 6. Hintayin lamang ang email na maari nang makuha ang dokumento at magsadya lamang sa opisina na inyong napili upang i-claim ang inyong passbooks at ID

Ang ibinabawas sa Damay Impok Fund ng bawat kasapi ay depende sa tagal ng pagiging miyembro ng namayapang kasapi sa damayan.

Ang maximum benefit na nakukuha sa Damayan ay hindi hihigit sa P300,000.00 kung ang namayapang miyembro ay may 10 taon pataas nang kasapi sa damayan.

Mayroon pa ring makukuhang benepisyo kung ang namayapang kasapi ay wala pang isang taon sa pagiging miyembro sa Damayan.

Ang amount ng loan ay depende sa source of income ng member at assessment ng ating Credit Investigators.

Ang Christmas Loan ay para sa mga MIGS (Member in Good Standing) na isang taon nang kasapi at may existing na loan.

Maari nang mag loan kaagad ang isang bagong kasapi, ngunit ito ay depende sa uri ng loan na nais applyan.

Loan Products na maaaring i-apply online:

 • Loan Application for First-Time Borrowers

  a. Fully Secured Loan; Loyalty Loan; Christmas Loan
 • Loan Renewal

  a. Fully Secured Loan, Loyalty Loan, Christmas Loan; Regular Loans
 • Loan Restructure (newly launched)

  a. All loan types EXCEPT privilege loans (Loyalty, Christmas, and Back-to-School), collateralized loans, and COMBLA.

  b. No cash out.
 • Para sa mga MIGS, isang araw kung kumpleto ang mga lagda ng kasapi at mga co-maker.
 • Para sa mga kasaping unang beses pa lamang manghihiram, isa (1) hanggang dalawang (2) linggo kasama ang CI at pagkukumpleto ng mga kinakailangang dokumento.
 1. Go to GCash MAIN MENU and select “BILLS”
 2. Select “LOANS” and choose “SAN JOSE KOOP”
 3. Fill out KOOP ACCT. NO., NAME + TRANSACTION CODE, AMOUNT, and EMAIL ADDRESS
 4. Click NEXT, check the details and then CONFIRM
  (No need to send for proof of payment)

Click here.

Makakatanggap po kayo ng acknowledgement SMS sa loob ng 2-3 business days (after GCash transaction) mula sa San Jose Koop na ang inyong deposit o payment ay posted na sa iyong account.

Depende sa edad

Room and Board

Annual Premium (12 – 65 yrs old)

Annual Premium (66 – 70 yrs old)

Annual Premium (71 – 75 yrs old)

Benefit Limit

Ward

₱5,400.00

̈́₱10,800.00

₱16,200.00

60,000 per illness

Semi-Private

₱10,350.00

₱20,700.00

₱31,050.00

70,000 per illness

Private

₱17,250.00

₱34,500.00

₱51,750.00

100,000 per illness

Mag fill-out ng enrollment form at magbayad ng premium sa teller.

 • Annual Physical Exam
 • Outpatient Consultations & Laboratories
 • Inpatient ­(Confinement)
 • Emergency Treatment
 • Dental Services
 • Financial Assistance
 • Telemedicine (1COOPTeleHealth)
 • Special COVID-19 Benefit
 • Eye Care Benefit

Around CSJDM; Brigino General Hospital, Grace General Hospital, Skyline Hospital and Medical Center, Qualimed Hospital, The Medical City – SM Tungko.

click here.

New Enrollees: after 3 weeks of availment
Renewal members: after 1 week of availment

Get in touch with us

For inquiries, you may contact us at (044) 815-21-66 or visit your nearest
San Jose Koop office.

© 2023 San Jose Koop. All rights reserved.

© 2023 All rights reserved.